Legal

Landscape, forest

Legal

Policy

Tack för att ni tar er tiden att läsa igenom våra policys.

Produktuppdatering

Charge Amps Ray

Charge Amps Ray laddkabel med artikelnummer 100310 och 100312 har fått ändrad IP klassning. Den nya klassningen är från den 14 april 2021 IP 64. IP klassningen avser laddkabelns kontrollbox.

Tänk på att alltid hålla Charge Amps Ray laddkabel torr och vidta försiktighetsåtgärder vid användning i våta förhållanden. Se till att kabeln placeras så att den inte kan hamna under vatten.

I övrigt se Charge Amps Ray – Användarmanual.